Gemotoriseerd varen op de Kromme Rijn – verbod of vergunningplicht?

De Kromme Rijn is een bijzonder water vanwege de aanvoer van water, maar ook vanwege de functie het heeft voor flora en fauna. Gemotoriseerd varen heeft als gevolg dat er golfslag ontstaat die de (natuurvriendelijke) oevers beschadigen. Daarnaast veroorzaakt de beweging van de schroef voor omwoeling van de bodem. Hierdoor wordt het water troebel en krijgen waterplanten minder zonlicht en sterven af. Beiden hebben een negatief effect op de kwaliteit van het leven in het water.

Bron: Waterschap De Stichtse Rijnlanden