Jongerenraad Rhenen vermaakt de jeugd op het Henk Deysplein

Foto:

[RHENEN] De Jongerenraad Rhenen verraste vanmiddag de jeugd op het Henk Deysplein met een boeiende animatiefilm, te weten ‘De Verschrikkelijke Ikke’. Een film die in 2010 in Amerika in premiere ging. De film werd vertoond op een groot filmdoek. 

De Rhenense burgemeester Hans van der Pas sprak de jeugd, die plaats had genomen op zitzakken en stoelen vanaf het doek toe. Hij vertelde inhoudelijk enkele woorden over de jongerenraad. Een raad die eens in de drie weken bij elkaar komt voor een vergadering op het gemeentehuis. Daar bespreekt. het zaken die jongeren aangaan. Daarnaast organiseert het muziekavonden, debatten rond verkiezingen en schuiven ze aan bij bijeenkomsten rond (gemeente)projecten. En vanmiddag werd de jeugd op het Henk Deysplein vermaakt met een van de initiatieven van de Afspiegeling.

In de Rhenense jongerenraad zitten jongeren uit de gemeente Rhenen. Zij proberen een goede afspiegeling van de doelgroep te vormen door veel contact te onderhouden met jongeren. Ook is er sprake van een dagelijks bestuur, bestaande uit een voorzitter. Het doel van de jongerenraad is de stem van de jeugd in de gemeente te vertegenwoordigen. Waar elke mening telt. De jongerenraad is ook een groep die het college van B&W adviseert. De jongerenraad wil Rhenen leuker maken voor jongeren en wil iets terugdoen voor alle inwoners van de gemeente. Daarom organiseren ze zoveel mogelijk feestjes, informatie-avonden, een actiedag of een pizza-avond.