Maak kennis met verschillende sportaanbieders in Sliedrecht

Foto:

[SLIEDRECHT] Sporten is leuk en gezond. In navolging op de Nationale Sportweek, die is gestart op 16 september, krijgen kinderen in Sliedrecht een maand lang de mogelijkheid om gratis bij verschillende sportverenigingen deel te nemen aan introductie trainingen. Deze sportmaand duurt tot en met 22 oktober.

Om kinderen kennis te laten maken met het brede sportaanbod in Sliedrecht heeft Sportief Sliedrecht de sportmaand in het leven geroepen. Sportief Sliedrecht is tot stand gekomen uit het Lokaal Sportakkoord dat eind 2020 gesloten is, met als doelstelling het sport- en beweegklimaat in Sliedrecht te versterken.

Op de website van Sportief Sliedrecht (www.sportiefsliedrecht.nl) zijn alle aangemelde sport- en beweegaanbieders te vinden, en deze worden steeds aangevuld. Via deze website is meer informatie te vinden over de te beoefenen sporten en kunnen kinderen worden aangemeld voor de sporten die hij of zij leuk vind en eens wil ontdekken.

Sportief Sliedrecht wil op deze manier de sportverenigingen zichtbaar maken en kinderen helpen bij het eventuele maken van een sportkeuze.