Aantal coronabesmettingen Ouder-Amstel vrijwel stabiel op laag niveau

Foto:

[OUDER-AMSTEL] Het aantal door de GGD vastgestelde besmettingen met het coronavirus (Covid-19) onder inwoners van Ouder-Amstel is ook de afgelopen weken vrijwel ongewijzigd gebleven. Dat blijkt uit de wekelijkse update van de cijfers van het RIVM. In twee weken tijd (van 7 tot en met 20 september) kregen 7 inwoners van Ouder-Amstel een positieve testuitslag. In de vorige meetperiode (31 augustus tot en met 13 september) waren dat er 6. In vergelijking met die periode is de besmettingsgraad in Ouder-Amstel licht opgelopen van omgerekend 42,2 naar 49,3 per 100.000 inwoners in de afgelopen twee weken.

n de rest van de regio Amsterdam-Amstelland was een wisselend beeld te zien. In Amstelveen daalde de besmettingsgraad in vergelijking met de vorige meetperiode van omgerekend 97,5 naar 85,6 per 100.000 inwoners. In Diemen liep dat cijfer terug van 84,8 naar 78,6 per 100.000 inwoners in de afgelopen twee weken.

In Amsterdam was juist sprake van een lichte stijging. Daar stelde de GGD tussen 7 en 20 september bij 699 inwoners een coronabesmetting vast. In de vorige meetperiode  (van 31 augustus tot en met 13 september) waren dat er 680. De besmettingsgraad steeg in de hoofdstad daarmee van omgerekend 75,3 naar 77,4 per 100.000 inwoners in de afgelopen twee weken.

Ook in Uithoorn nam dat cijfer toe van 61,3 naar 70,9 per 100.000 inwoners. In Aalsmeer was er zelfs sprake van een fikse stijging van de besmettingsgraad. Dat cijfer ging van omgerekend 86,3 naar 181,8 per 100.000 inwoners.

LANDELIJKE STIJGING Afgelopen week (13 t/m 20 september) nam het aantal door de Gemeentelijke Gezondheidsdiensten vastgestelde coronabesmettingen landelijk licht toe in vergelijking met de week ervoor. Er was sprake van een stijging met 6 procent (van 8.327 naar 8.820). Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met een coronabesmetting daalde landelijk met 3 procent vergeleken met de voorgaande week ervoor (van 256 naar 249). Het aantal nieuwe patiënten dat op de intensive care opgenomen moest worden, bleef relatief laag met 18 opnames. De week daarvoor waren dat 16 opnames. Er overleden afgelopen week landelijk 10 patiënten met een coronabesmetting. De week daarvoor waren dat er 11.