Bijna 1,7 miljoen voor Veense peuteropvang in 2023

Foto:

[VEENENDAAL] Het aantal kinderen bij de peuteropvang is dit jaar wat minder dan gedacht. Het college stelt voor het budget dat de gemeente nu over heeft voor 2022 door te schuiven naar volgend jaar. Dit verwerkt zij in de zevende wijziging van de ‘Nadere regels Peuteropvang met en zonder Voorschoolse Educatie’.

door Peter Kuijpers

Veenendaal stelt jaarlijks een subsidieplafond vast voor de peuteropvang van het volgende jaar. Het college wil nu 248.938 euro reserveren voor 2023 voor peuteropvang zonder Voorschoolse Educatie. Dit is dan inclusief het restant uit 2022 van 61.091 euro. ,,Er was een inschatting gemaakt van het aantal kinderen dat dit jaar gebruik zou maken van de peuteropvang. Nu hebben we vastgesteld het overige budget over te hevelen naar 2023. De prognose is dat er volgend jaar meer kinderen kunnen zijn en daarmee hebben we vast budget gereserveerd’’, aldus wethouder Marco Verloop.

Dit plafond is wat Veenendaal denkt dat maximaal nodig is. Hiermee hangt wel samen dat de bestuursrapportage en de Programmabegroting 2023-2026 akkoord zullen zijn. Naast de peuteropvangkosten zonder, willen burgemeester en wethouders tevens een subsidieplafond vaststellen voor peuteropvang met Voorschoolse Educatie. Daarvoor denkt Veenendaal voor 2023 maximaal 1.453.464 euro nodig te hebben.